0    

giá bán bơm màng khí teflon 1/2 inch MK15PP - SS/TF/TF/SS thân inox